Venteliste

Intern venteliste

Er du andelshaver og står du angivet på et andelsbevis, kan du skrive dig op på foreningens interne venteliste her.

Hjemmeboende børn, samboende mm. der ikke er andelshavere, skal anvende foreningens eksterne venteliste.

Det er muligt for alle personer over 15 år, at ansøge om plads på A/B Mosehusenes eksterne venteliste.

Indskrivning er personlig, således at der kun må stå et navn pr. løbenummer og dette kan ikke senere overdrages til anden part.

Det er dit eget ansvar, at holde dine oplysninger opdateret hos vores partner Waitly.

Det koster kr. 200 om året at være tilmeldt ventelisten.

Ved opskrivning opkræves kr. 50 i oprettelsesgebyr.

Ekstern venteliste